Walerian Łukasiński - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1786, zm. 1868) działacz narodowy, major. Brał aktywny udział w kampaniach napoleońskich jako major wojska Księstwa Warszawskiego, od 1815 roku w wojsku Królestwa Polskiego. W 1819 roku założył Wolnomularstwo Narodowe, a w 1821 Towarzystwo Patriotyczne, które miało dążyć do odzyskania przez Polskę niepodległości. Aresztowany w 1822 roku i skazany na 9 lat więzienia, w wyniku buntu w twierdzy w Zamościu karę podwojono. W trakcie powstania listopadowego przewieziony do Twierdzy Szlisselburskiej, gdzie przebywał do śmierci.