Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1779, zm. 1846) książę, polityk i działacz gospodarczy. Pochodził z ziemiańskiej rodziny z terenów Białorusi, ukończył korpus kadetów w Petersburgu, walczył w wojsku rosyjskim. Rozwój Polski opierał na autonomii w ramach Rosji. W latach 1813-1815 członek Tymczasowej Rady Najwyższej Księstwa Warszawskiego, od 1815 członek Tymczasowego Rządu Królestwa Polskiego, a od 1816 gubernator grodzieński i wileński. Doprowadził do rozliczenia Księstwa warszawskiego z państwami ościennymi (zobowiązania ustalone na kongresie wiedeńskim). W latach 1821-1830 członek Rady Administracyjnej i szef Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Przyczynił się do podniesienia dochodów państwa (ściąganie podatków, dzierżawa monopolu tytoniowego), a także rozwoju przemysłu górniczego i hutniczego. Inicjator budowy Kanału Augustowskiego. Zwolennik współpracy politycznej i gospodarczej z Rosją. Założyciel Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego. Przeciwnik wybuchu powstania, z woli dyktatora Chłopickiego prowadził nieudane rokowania z carem Mikołajem I w 1830 roku. Pozostał w Petersburgu, gdzie miał istotny wpływ na politykę gospodarczą Rosji.