Ignacy Potocki - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1750, zm. 1809) marszałek wielki litewski i główny przedstawiciel stronnictwa patriotycznego na Sejmie Czteroletnim (1788-1792). Studia ukończył w Rzymie, był członkiem Komisji Edukacji Narodowej, założył Towarzystwo Ksiąg Elementarnych. Początkowo współpracownik Franciszka Ksawerego Branickiego w próbie obalenia Rady Nieustającej. Podczas Sejmu Czteroletniego zwolennik idei reformatorskich oraz opcji antyrosyjskiej i antykrólewskiej, doprowadził do zawarcia sojuszu z Prusami. Podczas prac nad ustawą rządową zbliżył się do króla Poniatowskiego, co zaowocowało przyjęciem Konstytucji 3 Maja. Po przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej wyjechał do Lipska. Na emigracji zabiegał o poparcie dla przyszłej insurekcji, a po jej wybuchu był członkiem Rady Najwyższej Narodowej. Po upadku powstania kolejne lata spędził w więzieniach (Rosja, Austria), a następnie wycofał się z aktywnego życia politycznego. W 1809 roku był udał się z misja do Napoleona I w celu przyłączenia ziem zaboru austriackiego do Księstwa Warszawskiego.