Seweryn Rzewuski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1743, zm. 1811) hetman polny koronny i generał wojsk koronnych. Brał udział w konfederacji radomskiej, przeciwstawiał się równouprawnieniu innowierców.

Związany z osobą Franciszka Ksawerego Branickiego, dlatego opowiadał się za zachowaniem dawnych przywilejów i przeciwstawiał się reformom podczas obrad Sejmu Czteroletniego. Był jednym z przywódców konfederacji targowickiej. Podczas insurekcji kościuszkowskiej przebywał w Wiedniu.