Stanisław Małachowski - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1736, zm. 1809) poseł na sejm, marszałek Sejmu Czteroletniego, jeden z konstruktorów Konstytucji 3 Maja. W polityce poglądy miał zbliżone do stronnictwa Familii], za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego zajmował stanowisko neutralne. Opowiadał się za reformami, sojuszem z Prusami, nowymi ustawami dla miast oraz dziedzicznością tronu. Nie wziął udziału w insurekcji kościuszkowskiej, choć w swoich dobrach oczynszował chłopów. W Księstwie Warszawskim stanął na czele Rady Ministrów, a następnie objął funkcję prezesa senatu i pierwszego wojewody Księstwa, mimo iż nie odnosił się przychylnie do napoleońskiej wizji państwa i prawodawstwa.