Michał Radziwiłł - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1702, zm. 1762) ojciec Karola Stanisława („Panie Kochanku”), wojewoda wileński i hetman wielki litewski, zwolennik wyboru na tron Polski Augusta III. Przeciwnik wszelkich reform, zniesienia zasady liberum veto, przeciwnik polityczny Familii. Charakterystyczny przedstawiciel doby saskiej. Odbudował Nieśwież, gdzie założył szkołę i teatr. Fundator kościołów i klasztorów.