Adam Poniński - słownik postaci
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(ur. 1732, zm. 1798) od 1774 roku książę, podskarbi wielki koronny, marszałek sejmu rozbiorowego 1773-1775, od 1777 roku członek loży masońskiej. Jeden z przywódców konfederacji radomskiej, podczas trwania sejmu 1767-1768 w pełni podległy rosyjskiemu ambasadorowi Repninowi, podobnie jak podczas sejmu rozbiorowego realizował plany ambasadora Stackelberga (był płatnym agentem Rosji). Swój majątek, który wydawał na hazard, czerpał z grabieży oraz nieuczciwych sentencji sądowych sejmowej konfederacji. Za współpracę z Rosjanami został przez Sejm z 1790 roku skazany na wygnanie i pozbawienie wszelkich tytułów. Konfederacja targowicka cofnęła ten wyrok, co umożliwiło mu powrót do kraju.