konstytucja nihil novi - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
uchwalona na sejmie w Radomiu w 1505 roku przez Aleksandra Jagiellończyka. Głosiła, ze od tej pory żadna nowa uchwała dotycząca wolności i prawa publicznego nie może być uchwalona bez wspólnej zgody króla, senatu oraz izby poselskiej. Szlachta miała wyłączne prawo wyboru sędziów i wydawania ustaw skierowanych przeciw rozbojom.