bitwa pod Wiedroszą - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
stoczona 14 lipca 1500 przez wojska litewskie pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego przeciwko wojskom Wielkiego Księstwa Moskiewskiego dowodzonym przez kniazia Daniela Szczenii. Do bitwy doszło wskutek błędu hetmana, który, nie czekając na koncentrację całości armii, uderzył na przeważające wojska wroga.

bitwa przyniosła sromotna porażkę wojskom litewskim i doprowadziła do podpisania rozejmu w 1503, na mocy którego jedna trzecia obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego znalazła się pod okupacją rosyjską.