sejmik kapturowy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
wybierał władze konfederacji i sąd kapturowy dla ziemi na czas bezkrólewia.