przywilej cerekwicki - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
wydany 15 września 1454 w Cerekwicy (podczas wojny trzynastoletniej) przez Kazimierza IV Jagiellończyka. Król Polski musiał od tej pory zwoływać pospolite ruszenie jedynie za zgodą sejmików ziemskich. Sejmiki każdorazowo wyrażały zgodę na zmianę prawa lub jakiekolwiek dodatkowe opodatkowanie przewyższające dwa grosze z łana. Król zobowiązał się również do powoływania na urzędy dworskie Małopolan i Wielkopolan oraz potwierdził zakaz łączenia urzędu starosty z innymi urzędami (wcześniej nieprzestrzegany), a także ograniczał kompetencje sądowe starostów do czterech artykułów grodzkich.