pokój melneński - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zawarty 27 września 1422 roku między Polską, Wielkim Księstwem Litewskim i Krzyżakami nad jeziorem Melno (Pojezierze Chełmińskie). Kończył walki toczące się od 1414 roku. Na jego podstawie Krzyżacy zachowali Pomorze oraz ziemię chełmińską i michałowską, zaś Polska otrzymała Nieszawę, Orłowo i Murzynowo na Kujawach, a Litwa trwałą rezygnację Zakonu z pretensji do Żmudzi. Granica prusko-litewska przetrwała do 1919 roku.