armia zaciężna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
rodzaj armii złożonej z najemników, którym w zamian za służbę wypłacano żołd. Nazwa pochodzi od słowa „zaciąg” oznaczającego nabór ochotników do wojska w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. W Europie wojska zaciężne istniały od średniowiecza do wieku XIX.