Żmudź - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
historyczna nazwa Dolnej Litwy, od XIII wieku najeżdżana przez Krzyżaków i Zakon Kawalerów Mieczowych. W roku 1398 książę Witold odstąpił ją pokojem na wyspie Salin Krzyżakom. W 1411 roku odzyskana przez Jagiełłę, a w 1413 roku włączona do Litwy jako starostwo z zachowaniem pewnych przywilejów. W tymże roku ochrzczona. W 1417 powstała diecezja żmudzka ze stolicą w Miednikach. W przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej, jako Księstwo żmudzkie należące do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1918 roku część Litwy.