sobór w Konstancji - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
sobór powszechny Kościoła katolickiego zwołany przez antypapieża Jana XXIII (potwierdzony przez papieża Grzegorza XII) na wezwanie Zygmunta Luksemburskiego (ówczesnego elektora brandenburskiego, króla węgierskiego i niemieckiego, późniejszego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego), trwający od 16 listopada 1414 do 22 kwietnia 1418 roku w Konstancji. Jego głównym celem było zakończenie wielkiej schizmy zachodniej.

W trakcie Soboru pod dyskusję poddawano również tematy polityczne, zarzut zakonu krzyżackiego dotyczący obrony pogan przez Polskę. Paweł Włodkowic, ówczesny rektor krakowskiej akademii, zaprezentował pogląd, że wszystkie narodowości, nie wyłączając pogańskich, mają prawo do samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością – jest to jedna z najwcześniejszych fundamentalnych myśli prawa międzynarodowego.