przywilej krakowski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
wydany w 1433 roku przez Władysława Jagiełłę w zamian za obietnicę szlachty polskiej, że jego syn Władysław III Warneńczyk zasiądzie na tronie polskim i przedłuży to panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce, potwierdzał przywilej wydany w Jedlni w 1430, który z kolei potwierdzał treść Władysława Jagiełłę, ... czytaj więcej' title='wydany w 1425 roku w Brześciu Kujawskim przez Władysława Jagiełłę, ... czytaj więcej'>przywileju brzeskiego, czyli zasady:
  • nienaruszalności osobistej przez króla i jego urzędników bez prawomocnego wyroku sądowego,

  • neminem captivabimus nisi iure victim (nikogo nie uwięzimy, nim go wcześniej nie pokonamy prawem),

  • obsadzania godności kościelnych wyłącznie osobami szlacheckiego pochodzenia.