przywilej brzeski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
wydany w 1425 roku w Brześciu Kujawskim przez Władysława Jagiełłę, zawierał zasadę nietykalności osobistej osiadłej szlachty, określał zasadę „neminem captivabimus nisi iure victum” - „nikogo nie uwięzimy, chyba że prawnie zostanie zasądzony”.