unia w Krewie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
umowa między poselstwem polskim a Jagiełłą zawarta 14 sierpnia 1385 roku określająca warunki pod jakimi litewski książę miał zostać mężem Jadwigi, a tym samym królem Polski. Do głównych założeń należał chrzest Litwy w obrządku rzymskokatolickim oraz wieczyste wcielenie Litwy i Rusi do korony Królestwa Polskiego