zjazd monarchów 1364 - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zwany także ucztą u Wierzynka, przyjęcie zorganizowane w Krakowie przez radę miejską i Mikołaja Wierzynka, połączone ze spotkaniem europejskich monarchów i książąt we wrześniu 1364, zwołanym z inicjatywy Kazimierza III Wielkiego. Pretekstem przyjęcia był ślub wnuczki Kazimierza Wielkiego, Elżbiety z cesarzem Karolem IV, zaś głównym celem politycznym organizacja ligi antytureckiej państw środkowej Europy.

W zjeździe wzięli udział: cesarz rzymski (jednocześnie król czeski) Karol IV, królowie: Ludwik Węgierski, Waldemar IV duński, Piotr cypryjski, oraz liczni książęta, m.in.: Otton brandenburski, Siemowit III mazowiecki, Bolko II Mały świdnicki i Władysław Opolczyk. Zjazd stał się także manifestacją potęgi i bogactwa króla polskiego, odbił się głośnym echem w Europie.