Ruś Czerwona - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
kraina historyczna na południowo-zachodniej Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce znajdująca się w dorzeczu Sanu i Dniestru po górną Prypeć. Etymologia nazwy do dziś jest dyskusyjna. W roku 1340 posiadł Ruś Czerwoną Kazimierz III Wielki, prawem spadkobrania i przyłączył do państwa polskiego. Głównymi ośrodkami administracyjnymi były wtedy Lwów, Przemyśl i Halicz. Na krótko do Węgier włączył Ruś Czerwoną król Ludwik Węgierski, którą przywróciła Polsce w 1387 roku królowa Jadwiga. Po unii lubelskiej Ruś Czerwoną zaczęto nazywać Koronną.