żupa - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
od połowy XIII wieku słowo to oznaczało dochody władcy z kopalń soli i kruszców. Po odkryciu soli kamiennej domena skarbu różna od istniejących wcześniej. Od XV wieku pojęcie żupa oznaczało rejon górnictwa kruszcowego objęty administracją jednego zwierzchnika.