starosta - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
godność znana już we wczesnym średniowieczu, był to naczelnik wspólnoty terytorialnej Słowian. Od przełomu XIII i XIV wieku był mianowanym przez władcę urzędnikiem jako namiestnik prowincji lub ziemi. Sprawował pełnię władzy państwowej (prócz możliwości wydawania przywilejów).

Starostowie (grodowi) zaczęli pojawiać się w Małopolsce od połowy XIV wieku . Zarządzali zamkami królewskimi oraz przynależnymi do nich dobrami. Należało do nich także sądownictwo. W XVI wieku z sądów starostów, które odbywały się w jednym miejscu powstał urząd grodzki. Starosta reprezentował króla w powiecie, odpowiadał za bezpieczeństwo oraz grodzką administrację.

W okresie międzywojennym organ administracji ogólnej na terenie powiatu, przewodniczący organu wykonawczego samorządu terytorialnego. Po wojnie urząd starosty w 1950 roku zniesiono. Przywrócono w 1999 roku w związku z reformą samorządu terytorialnego.