gród - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
pierwotnie osada obronna, najczęściej otoczona palisadą lub wałami, usytuowana w miejscu trudnodostępnym (zakola rzek, wzgórza). Najstarsze grody pochodzą z epoki neolitu. W średniowieczu często były przekształcane w strażnice, warownie czy twierdze. W Polsce przykład grodu z czasów kultury łużyckiej można oglądać w Biskupinie.