przywileje szlacheckie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
były to akty prawne wydawane w XIV i XV wieku przez królów polskich, dzięki którym członkowie stanu szlacheckiego uzyskiwali specjale uprawnienia polityczne, gospodarcze, sądowo-administracyjne oraz zwolnienia od niektórych obowiązków o charakterze publicznym. Stały się źródłem przewagi szlachty nad innymi stanami w Polsce.