prawo składu - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Prawo składu – średniowieczny przywilej wystawiany dla miast, który zobowiązywał przejeżdżających przez daną miejscowość kupców z towarami do wystawienia ich na sprzedaż w danym miejscu.