pokój kaliski 1343 - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
traktat polsko-krzyżacki zawarty 8 lipca 1943 roku w Kaliszu. Stanowił ostateczne zakończenie wojny z Zakonem z lat 1327-1332 i starań dyplomatycznych o rozwiązanie konfliktu o Pomorze, ziemię dobrzyńską, chełmińską, michałowską i Kujawy. W wyniku postanowień Kujawy i ziemia dobrzyńska wróciły do Polski, zaś pozostałe sporne ziemie pozostały przy zakonie jako „wieczysta jałmużna”. Ponadto zobowiązano się do wymiany jeńców.