ORMO - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej – paramilitarna organizacja ochotnicza i społeczna wspierająca MO, spełniająca zadania społeczne w ochronie porządku publicznego powołana w 1946, a rozwiązana w 1989. Jej członkowie brali między innymi udział w likwidacji protestów studenckich w marcu 1968 roku (czynnik robotniczy)