weryfikacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łacińskiego verificatio - sprawdzenie. Kontrola zgodności z prawdą, autentyczności; stwierdzenie, poświadczenie prawdziwości.