Układ Warszawski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
pełna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, sojusz wojskowo-polityczny zawarty przez Związek Radziecki oraz państwa satelickie 14 maja 1955 w Warszawie przez Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Głównym powodem zawarcia sojuszu było powstanie NATO, a jego celem miało być zbliżenie współpracy wojskowej bloku socjalistycznego i podporządkowanie armii państw socjalistycznych ZSRR. Formalne rozwiązanie układu nastąpiło na posiedzeniu w Pradze 1 lipca 1991.