sygnatariusz - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny signo – pieczętuję, podpisuję - państwo zawierające umowę międzynarodową, a także osoba podpisująca tę umowę czy też osobę podpisującą w swoim imieniu jakiś dokument.