dewizy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z francuskiego devis - waluta. Papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych. W okresie PRL dewizami nazywano waluty wymienialne państw kapitalistycznych (przede wszystkim dolary).