system gospodarki nakazowo-rozdzielczej - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
sposób kierowania gospodarką, cechujący się społeczną własnością środków produkcji w jej dwóch formach (państwowej i spółdzielczej), likwidacją wolnego rynku, zerwaniem rynkowych więzi między poszczególnymi jej częściami, zastąpieniem rachunku ekonomicznego czynnikiem administracyjnym.