puławianie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
frakcja w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która pojawiła się po śmierci Józefa Stalina na fali rozliczeń z okresem od 1944 roku i licznymi nadużyciami władzy oraz powszechnym terrorem. Jej członkowie pragnęli odciąć się od przeszłości i przystąpić do częściowej liberalizacji i racjonalizacji systemu pod hasłem budowania „socjalizmu z ludzką twarzą”.