nomenklatura - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
system nomenklatury zakłada obsadzanie stanowisk publicznych według klucza partyjnego (nadawanie swoim i sprawdzonym osobom z tej samej partii/organizacji). Do nomenklatury zaliczano na przykład stanowisko wojewody. Najważniejsza jest przynależność partyjna, a nie realne kwalifikacje na objęcie danego stanowiska.