Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
organ państwowy działający od 1993 roku w Polsce, którego głównym zadaniem jest kontrola wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców. Głównym zadaniem Rady jest nadawanie koncesji na rozpowszechnianie programów i kontrola nadawców i emitowanych przez nich treści. W skład Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 roku) 5 członków. Są oni wybierani przez: Sejm – 2 członków, Senat – 1, Prezydenta RP – 2. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat.