Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
WRON, organ niekonstytucyjnej władzy państwowej istniejący po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL, w latach 1981-1983. Rada liczyła 22 członków i nadzorowała rozwój sytuacji w Polsce, wpływając na główne decyzje państwowe. Na jej czele stał Wojciech Jaruzelski.