Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
organ władzy komunistycznej utworzony w lipcu 1944 roku. Jego zadaniem była ochrona nowych władz i organizowanie walki z legalną, jak i nielegalną opozycją, a także dbanie o bezpieczeństwo publiczne. Jego służby były kontrolowane przez radzieckie służby bezpieczeństwa. Podlegały mu wojewódzkie i powiatowe urzędy bezpieczeństwa, a także Milicja Obywatelska, Wojska Wewnętrzne, służba więziennicza, Wojska Ochrony Pogranicza i obozy pracy. Stosowało przestępcze metody prowadzenia śledztwa (tortury psychiczne i fizyczne. W grudniu 1954 roku przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.