samokrytyka - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
publiczne przyznanie się do popełnionych błędów i uznanie swej odpowiedzialności.