destalinizacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
proces, który rozpoczął się od śmierci Józefa Stalina - 5 marca 1953 roku. Łączył się z odwilżą polityczną - złagodzono terror i represje, zwolniono więźniów politycznych, komunizm miał przybrać ludzką twarz. Zmiany wprowadzał następca Stalina na stanowisku I sekretarza - Nikita Chruszczow. Odczytał on referat na XX zjeździe KC w 1956 roku KPZR proces, zakładający porzucenie wprowadzonego przez Józefa Stalina kultu jednostki.