realizm socjalistyczny - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej socrealizm, metoda i praktyka twórcza w literaturze, sztuce, malarstwie, filmie i muzyce. Została wprowadzona w ZSRR na początku lat trzydziestych XX wieku i związaną była ze stalinizacją. Była to obowiązująca wykładnia sztuki, która miała służyć propagandowemu rozszerzaniu ideologii komunistycznej (twórcy w służbie komunizmu). Dzieła miała cechować ideologiczna poprawność, zgodna z myśleniem władzy. Głównymi postulatami były: zgodność twórczości z ideologią marksistowską, komunikatywność, optymizm. Głównymi tematami była walka klas oraz praca.

W Polsce doktryna realizmu socjalistycznego ogłoszona została w 1949 roku i obowiązywała do 1956 roku.