autochton - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
rdzenny, pierwotny mieszkaniec danego terytorium. W odróżnieniu od ludności napływowej, której członkowie nie urodzili się na danym terenie i nie urodzili się również tam jego rodzice.