propaganda - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
rozpowszechnianie określonych poglądów, idei, haseł, mające na celu pozyskanie zwolenników. Propagandę najczęściej szerzono w państwach totalitarnych nagłaśniając i rozpowszechniając oficjalny kierunek polityczny (media, plakaty, przemówienia).

W Polsce w latach powojennych przekonywano o wrogim nastawieniu do Polski imperialistycznego Zachodu. W latach siedemdziesiątych, z kolei, mimo pogrążania się kraju w kryzysie mówiono o sukcesach gospodarczych (propaganda sukcesu).