system monopartyjny - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
system zakładający legalnie działanie tylko jednej partii politycznej, sprawującej pełnię władzy w państwie. System ten cechuje brak możliwości istnienia opozycji i zmiany ekip rządzących (obecnie system ten funkcjonuje np. w Chińskiej Republice Ludowej).
W Polsce po II wojnie światowej (od grudnia 1948 do 1989 roku) mimo istnienia partii satelickich (ZSL, SD), w rzeczywistości istniał system monopartyjny - rolę hegemoniczną sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.