odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
oskarżenie skierowane przeciw Władysławowi Gomułce i jego zwolennikom przez zatwardziałych komunistów z Polskiej Partii Robotniczej opowiadających się przeciwko polskiej drodze do socjalizmu. Gomułka źle oceniał działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, opierał się wprowadzanym ślepo wzorcom ustrojowym z ZSRR (m.in. kolektywizacji). Został oskarżony w 1948 roku na posiedzeniu plenarnym KC PPR przez Bolesława Bieruta o nieufność wobec ZSRR, niedostateczną walkę z kapitalizmem, zaściankowość i ciągoty nacjonalistyczne. Zmuszony został złożyć samokrytykę i został usunięty od władzy co przyspieszyło proces sowietyzacji.