rozbicie dzielnicowe - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej rozdrobnienie feudalne, w średniowieczu etap w dziejach państw feudalnych, podczas którego dochodziło do ich rozpadu na mniejsze struktury terytorialne, zdobywające coraz większą samodzielność polityczną i gospodarczą.

W dziejach Polski rozbicie dzielnicowe przyjęło się utrwaliło się w odniesieniu do okresu rozczłonkowania państwa po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) definitywnie przezwyciężonego dopiero po blisko 200 latach przezWładysława Łokietka.