Ziemie Zachodnie i Północne - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazywane przez komunistyczną propagandę Ziemiami Odzyskanymi (powrót do Macierzy, odzyskanie prastarych ziem słowiańskich). Inaczej nazywane Ziemiami Nowymi, Ziemiami Uzyskanymi. są to ziemie należące uprzednio do Niemiec i Wolnego Miasta Gdańska (Śląsk, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury). Zostały one włączone do Polski na mocy postanowień Wielkiej Trójki w Poczdamie (lipiec-sierpień 1945) jako rekompensata za ziemie utracone przez Polskę na Kresach Wschodnich. Administrację zaczęto tam tworzyć od marca 1945 roku. Na skutek działań Armii Czerwonej, a także wywozu wartościowych narzędzi i inwentarza do ZSRR, a także polskiego szabrownictwa (grabieży). ziemie te zostałĸy w znacznym stopniu zniszczone i splądrowane. Z terenów Ziem Zachodnich i Północnych jeszcze podczas wojny ewakuowano ok. 5 milionów Niemców, a kolejne 3,5 do 4 milionów zostało wysiedlonych po wojnie. Pozostał tam około 1 milion ludności rodzimej (w kolejnych latach za sprawą błędnej polityki władz do Niemiec wyemigrowała większa ich część). Ziemie te zasiedlili głównie mieszkańcy innych rejonów Polski, a także przesiedleńcy z dawnych Kresów Wschodnich i innych terenów ZSRR.