sabotaż - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
świadome niewypełnienie albo wypełnianie niedokładne, z wadami obowiązków z zamiarem wprowadzenia dezorganizacji, strat i szkód. Ma na celu utrudnienie poprawnego funkcjonowania zakładów, fabryk, urzędów albo urządzeń o dużej wadze dla działań danej organizacji lub państwa.