socjalizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny societas - wspólnota. Pojęcie określające zarówno ustrój, jak i ideologię, która zmierza do zmniejszenia nierówności społecznych i upowszechnienia świadczeń socjalnych lub poddania gospodarki kontroli społecznej. Socjalizm zakłada przede wszystkim odrzucenie idei wolnego rynku, ograniczenie własności prywatnej oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej.

W państwach rządzonych przez partie komunistyczne, takich jak Polska w latach 1945-1989, socjalizm był systemem, w którym środki produkcji były uspołecznione, a gospodarka według ideologii marksistowskiej miała być nastawiona na sprawiedliwy podział dóbr, a nie na zysk właścicieli kapitału.