sojusz robotniczo-chłopski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
propagandowe hasło socjalistów, głoszone w Polsce po powstaniu PKWN. Głosiło iż najważniejszą rolę w państwie socjalistycznym miały odgrywać dwie warstwy społeczne - robotnicy i chłopi i to właśnie ich interesy były najważniejsze. jedno z haseł brzmiało: Sojusz robotniczo – chłopski – fundamentem pomyślnego rozwoju socjalistycznej Polski.