kartki na towary - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
były to specjalne bony (talony), które dawały prawo do nabycia określonych produktów (np. odzieży, butów, żywności). Wprowadzane były w gospodarkach, w których obowiązuje ograniczenie obrotu towarami towarów i kontrola tego obrotu. Głównym powodem reglamentacji towarów mogła być gospodarka niedoborów.

System kartkowy funkcjonuje zwykle w okresie silnych niedoborów żywności spowodowanych wojną, klęskami żywiołowymi lub perturbacjami politycznymi i ma na celu zapewnienie wszystkim przynajmniej minimalnych racji żywnościowych.

W PRL kartkowy system racjonowania żywności funkcjonował dwukrotnie. Za każdym razem był to system, w którym kartki uprawniały do nabycia wybranych towarów po urzędowych cenach i obejmował całą ludność kraju.